O autoru

Edin Garaplija, sin Ibre i Aiše rođ. Deljković, rođen je 14.11.1968. godine u Pljevijima, SR Crna Gora. Od 1970. živi u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju građevinsku tehničku školu. U tom periodu je aktivno trenirao fudbal, judo i rukomet u Sportskom društvu Željezničar. Odbrambeni rat je dočekao na gradevinskom fakultetu u Sarajevu. Od 1991. godine aktivno se uključuje u patriotske snage za pripremu odbrane BiH. Od sredine 1992. počinje raditi u Službi Državne Bezbjednosti pri Ministarstvu unutrašnjih poslova BiH. U tom periodu, vodi niz bitaka za zaštitu ustavnog poretka, istraživanje ratnih zločina i dokazivanje svoje nevinosti u montiranom sudskom procesu nakon razotkrivanja tajne grupe za likvidacije “Ševe”. Od 2002. godine uspješno se bavi privatnim biznisom u sektoru sigurnosti na čemu je i doktorirao 2022. godine na Univerzitetu u Sarajevu. Autor je dvije naučno-istraživačke monografije i dvadesetak naučnih članaka iz sigurnosti i upravijanja rizicima.